Obezite ve Morbid Obezite Nedir?

Obeziteyi, kısaca vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlayabiliriz. WHO ( Dünya Sağlık Örgütü) ise obeziteyi '' Vücutta hastalıklara neden olacak biçim ve oranda anormal, fazla miktarda yağ birikmesi'' olarak tanımlanmaktadır.
Morbid Obezite ise ortaya çıkardığı ölümcül sorunlar nedeniyle yaşamı ciddi olarak tehdit eden ileri derecede şişmanlık olarak olarak tanımlanır. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40'ın üstünde olanlar morbid obez olarak kabul edilir.
Vücutta yağ oranı ortalama olarak kadınlarda %25-30, erkeklerde -20'dir.